Yüz Arkı

Yüz arkının görevi: Diş teknisyenine, hastanın yatay düzlemini veya yatay pozisyonunu göstermektir.
Yüz arkını, büyük ve dişsiz restorasyonlarda, diş rehberliği olmayan vakalarda tavsiye ediyoruz. Yalnız kulak girişlerinin yatay ekseni, yer düzlemi veya masa düzlemine göre paralel olmalıdır. Ancak o zaman modeller hastayla uyumlu olarak artikülatöre aktarılabilir.
Bu bilginin olmadığı vakalarda protez; kulak veya göz düzlemine / burun eksenine göre yamuk olarak yerleştirilebilir. Bu neden bu tür vakalarda bu yöntem tavsiye edilmemektedir.

Turkish
English
German